นีลส์ ยาร์ด เรมมิดีส์ (Neal’s Yard Remedies)

ก่อตั้งขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นด้วยการใช้พลังจากธรรมชาติ โดยเปิดตัวเป็นครั้งแรกในละแวก นีลส์ ยาร์ด (Neal’s Yard) มุมเล็กๆ ที่ถูกลืมในย่านโคเว้นท์ การ์เดน (Covent Garden) แหล่งท่องเที่ยวและย่านช็อปปิ้งชื่อดังในประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1981

มีวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก พร้อมเปล่งประกายความงาม ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สุขภาพและความงาม

การรับรู้และความสนใจในเรื่องการใช้พลังจากธรรมชาติสำหรับการบำรุงผิวพรรณและสุขภาพเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ต่างจากวันที่เราเริ่มเปิดร้านแรกที่ย่านโคเว้นท์ การ์เดน เราเป็นเพียงหนึ่งในจำนวนน้อยมากที่ช่วยกันต่อต้านการใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ในการบำรุงผิวพรรณและสุขภาพซึ่งเป็นนิยมกันในช่วงเวลาดังกล่าว