Our approach to carbon management

กรรมวิธีต่างๆ ที่เราทำเพื่อบริหารจัดการก๊าซคาร์บอน ด้วยความช่วยเหลือจาก Forum for the Future's carbon management hierarchy

AVOID

โรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราที่พีซมาร์ชนั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยที่สุด เราใช้กระจกหน้าต่างและประตูคุณภาพเยี่ยมจากสแกนดิเนเวียที่ช่วยกักเก็บความอบอุ่นไว้ในตัวอาคารทั้งยังรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีเยี่ยม โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ เราทำเพียงแค่เปิดปิดหน้าต่างและประตูเท่านั้นเอง รวมไปถึงพื้นคอนกรีตที่ช่วยทำให้อุณหภูมิโดยรวมทั้งอาคารคงที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

REDUCE

เรามองหาโอกาสที่จะช่วยลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2012 เราลดน้ำหนักของกระปุกแก้วสีน้ำเงินขนาด 200 กรัมลงได้ถึง 36% และขวดแก้วสีน้ำเงินขนาด 30 มล. ก็เบากว่าเดิมถึง 15% เท่ากับเราได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งให้โลกของเรา และเราจะยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้

REPLACE

ที่พีซมาร์ช 7% ของไฟฟ้าที่ใช้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 200 ตรม. ที่อยู่บนหลังคาด้านทิศใต้ของโรงงาน ส่วนที่เหลือก็มาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น ที่สำนักงานของเราในกรุงลอนดอนและร้านค้าต่างๆ ของเรา (ยกเว้นร้านค้าในศูนย์การค้า) ต่างก็ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

OFFSET

ในปี 2008 เราเป็นผู้ค้าปลีกรายแรกในอังกฤษที่ได้รับเกียรติบัตร CarbonNeutral® จากการช่วยลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ให้เหลือศูนย์ ในปี 2012 เราได้รับเกียรติบัตรจาก World Land Trust (WLT) สำหรับการเลือกใช้กระดาษ Carbon Balanced Paper สำหรับกล่องคริสต์มาส

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามการจัดระบบตามลำดับขั้นที่กล่าวมาข้างต้นในการช่วยบริหารจัดการก๊าซคาร์บอน สิ่งท้าทายที่สุดของเราก็คือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดอื่นๆ นอกประเทศอังกฤษ ซึ่งก็หมายความว่าโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราที่ดอร์เซ็ทจะต้องเพิ่มกำลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว แต่การเติบโตของเราจะต้องเป็นการเติบโตที่มาพร้อมความรับผิดชอบ เราจึงเตรียมพร้อมด้วยแผนการเพิ่มขนาดแผงโซลาร์เซลล์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟให้ได้มากขึ้น

Our commitment to CarbonNeutral®

CarbonNeutral หมายถึงการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคลเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล เท่ากับศูนย์

เพื่อรักษาสถานภาพความเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองว่าเป็น CarbonNeutral® เราทำการตรวจสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของพนักงานของเราทั้งในและนอกประเทศ ขยะจากร้านค้า โรงงานและการจัดจำหน่าย การจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการใช้พลังงานต่างๆ ของร้านค้า โรงงาน สำนักงานของเรา

Mitigating climate change impacts in our supply chain

หลังจากเราได้ไปเยี่ยมผู้ผลิตส่วนผสมต่างๆ ของเราทั่วโลก เราได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจมากมายจากเขาเหล่านั้นที่มุ่งมั่นหาวิธีที่จะปกป้องพืชพรรณต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิต ที ทรี เอสเซ็นเชียล ออยล์ที่เคนยา ได้รอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งในปี 2008 ด้วยการขุดบ่อน้ำเล็กๆ จำนวนหลายๆ บ่อรอบๆ ไร่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ บางคนยังเลี้ยงปลาเสริมในบ่อดังกล่าวด้วย ซึ่งนอกจากจะได้โปรตีนสำหรับครอบครัวแล้วก็ยังเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงด้วย เรายังคงเดินทางต่อไปเพื่อพูดคุยกับผู้ผลิตต่างๆ ของเราถึงสิ่งท้าทายในชีวิตของพวกเขาและเราก็ยังไม่หยุดมองหาวิธีที่จะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

Mitigating climate change impacts in our supply chain

หลังจากเราได้ไปเยี่ยมผู้ผลิตส่วนผสมต่างๆ ของเราทั่วโลก เราได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจมากมายจากเขาเหล่านั้นที่มุ่งมั่นหาวิธีที่จะปกป้องพืชพรรณต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิต ที ทรี เอสเซ็นเชียล ออยล์ที่เคนยา ได้รอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งในปี 2008 ด้วยการขุดบ่อน้ำเล็กๆ จำนวนหลายๆ บ่อรอบๆ ไร่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ บางคนยังเลี้ยงปลาเสริมในบ่อดังกล่าวด้วย ซึ่งนอกจากจะได้โปรตีนสำหรับครอบครัวแล้วก็ยังเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงด้วย เรายังคงเดินทางต่อไปเพื่อพูดคุยกับผู้ผลิตต่างๆ ของเราถึงสิ่งท้าทายในชีวิตของพวกเขาและเราก็ยังไม่หยุดมองหาวิธีที่จะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น