Our Beliefs

ที่ Neal’s Yard Remedies เราใส่ใจกับทุกรายละเอียดของส่วนผสมทุกชนิดในผลิตภัณฑ์ของเรา เราเชื่อมั่นในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าส่วนผสมของเราทุกชนิดปลูกอย่างเป็นธรรมชาติบนดินอุดมที่ปราศจากสารเคมีเท่านั้น เราไม่เคยใช้ส่วนผสมใดๆ ที่มาจากมิเนอรัลออยล์ พาราเบน สีสังเคราะห์ หรือน้ำหอม รวมทั้งพวกตัดแต่งพันธุกรรมทั้งหลายในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา

เรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล 'Champion Status' จาก The Campaign for Safe Cosmetics สำหรับพันธะสัญญาของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และการร่วมสนับสนุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย รวมถึงการเปิดเผยถึงส่วนผสมต่างๆ อีกด้วย