Why Choose Organic?

เราเชื่อว่าพืชพรรณที่ได้จากการเพาะปลูกตามธรรมชาติจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างสมบูรณ์แบบ

Why Choose Organic?

อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือ ส่วนผสมออร์แกนิคย่อมดีกว่าเสมอสำหรับร่างกายของเรา เพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตะมิน แร่ธาตุ และสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังดีต่อโลกของเราอีกด้วย เพราะปราศจากการปนเปื้อนของยากำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังดีต่อ เกษตรกรผู้เพาะปลูก ครอบครัวของเขา ชุมชน ดิน การเพาะปลูกอื่นๆ ในอนาคต สัตว์ป่า แหล่งน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

มองหาสัญลักษณ์รับประกันความเป็นออร์แกนิคจาก Soil Association องค์กรรับรองมาตรฐานการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งสหราชอาณาจักร ว่าเป็นส่วนผสมออร์แกนิคอย่างแท้จริง เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์สกินแคร์บำรุงผิวที่บริสุทธิ์และปลอดภัยต่อผิวพรรณ

Why Choose Organic

สิ่งง่ายๆ ที่เราสามารถช่วยกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้น ไปพร้อมๆ กับสุขภาพที่ดีของเรา ก็คือการเลือกบริโภคแต่ของที่เป็นออร์แกนิคเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกขนมปัง เสื้อยืดหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทั้งหมด หรือเลือกใช้เพียงบางอย่าง ก็เท่ากับคุณได้มีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง

What is organic farming?

เกษตรอินทรีย์ ตามความหมายของ EU คือ การทำการเกษตรที่ออกแบบและจัดการพื้นที่โดยส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันระบบการจัดการด้านการเกษตรก็ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

Organic farming:

  • ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อช่วยรักษาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
  • ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด
  • สนับสนุนให้ใช้ธรรมชาติในการช่วยการป้องกันศัตรูพืช การไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะมีส่วนช่วยให้ศัตรูธรรมชาติสามารถแสดงบทบาทในการควบคุมศัตรูพืช ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง
  • ดูแลคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูงสุด
  • หาสมดุลของการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากันตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกัน นับเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า และยังเป็นการลดความเสี่ยงภัยจากปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอีกด้วย

What's natural, but not organic

คำว่า ‘ออร์แกนิค’ หรือเกษตรอินทรีย์นั้นหมายถึงระบบการจัดการการเกษตร และพืชผลต่างๆ ที่ผลิตออกจากฟาร์มนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมเฉพาะพืชผลทางเกษตรเท่านั้น หมายความว่าส่วนผสมต่างๆ ที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง เช่น น้ำ ดิน โคลน แร่ธาตุ และเกลือ ไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ ‘ออร์แกนิค’ หรือเกษตรอินทรีย์ ได้

Organic is different. How we farm can affect the quality of the food we eat.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Nutrition ได้ระบุถึงความแตกต่างระหว่างการทำเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์และแบบธรรมดา

Organic to Our Roots

เราเลือกเฉพาะส่วนผสมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ของ Neal’s yard Remedies จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราถึงเลือกใช้พืชพรรณออร์แกนิคเป็นส่วนผสมเท่านั้น เพราะพืชพรรณออร์แกนิคนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติสูงกว่าพืชพรรณที่เพาะปลูกแบบธรรมดาถึง 68% โดยเรามี Soil Association (องค์กรรับรองมาตรฐานการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งสหราชอาณาจักร) เป็นผู้รับรองว่าเราใช้ส่วนผสมออร์แกนิคอย่างแท้จริงในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์สกินแคร์บำรุงผิวที่บริสุทธิ์และปลอดภัยต่อผิวพรรณ

ซึ่งหมายรวมถึงว่าห้ามใช้ส่วนผสมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพวกพืชจีเอ็มโอ และอนุภาคนาโนต่างๆ และนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสารเคมีตกค้างจากพืชพรรณต่างๆ

Proof Organic Works

Soil Associations ยังได้ออกมาตรฐานสำหรับส่วนผสมที่ใช้นวัตกรรมในการผลิต เช่น ไฮยาลูรอนิคแอซิด แพลนท์สเต็มเซลล์และเปปไทด์ อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคที่ทรงประสิทธิภาพ ใช้แล้วเห็นผลได้จริง ยืนยันได้ด้วยผลทดสอบอันน่าทึ่งจาก World Medical Association Declaration of Helsinki ผนวกกับมาตรฐานของ Colipa ผลิตภัณฑ์ชุด Frankincense Intense เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคนั้นทรงประสิทธิภาพ ใช้แล้วเห็นผลได้จริง

3 Ways Organic Farming Will Help Save the World!

1."ความอุดมสมบูรณ์ของดิน” ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นขบวนการสำคัญในการกักเก็บคาร์บอนให้อยู่กับผืนดิน เมื่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการขาดแคลนอาหารอย่างยั่งยืนในอนาคต
2. หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก
3. สนับสนุนความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกัน และยังเป็นการลดความเสี่ยงภัยจากปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอีกด้วย

Organic Farming Protects Workers & Communities

เกษตรอินทรีย์นั้นปฏิเสธการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบสุขภาพของคนงานในฟาร์ม ครอบครัว รวมไปถึงผู้คนที่ทำงานหรืออาศัยในละแวกฟาร์มอีกด้วย เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายที่คนงานในฟาร์มยังคงมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยแทบจะไม่มีการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับสารพิษดังกล่าว