Provenance

เราสนับสนุนระบบการค้าที่เป็นธรรม มาดูกันว่าเราได้ส่วนผสมต่างๆ มาจากมุมใดของโลก ใช้กรรมวิธีไหนในการผลิต และความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนี้ ที่สำคัญที่สุด เราได้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อทั้งชุมชนและโลกอย่างไร

Every bottle tells a story

Organic & FairWild Frankincense Essential Oil
Northern Kenya

“เราไม่สามารถทำมาหารายได้จากผืนดินหรือสัตว์ต่างๆแต่งานเก็บยางไม้จากต้นแฟรงค์คินเซนส์ช่วยให้เรามีรายได้เพื่อนำไปซื้ออาหารและส่งเด็กๆ เข้าโรงเรียน”
มาร์กาเร็ต สมาชิกเผ่าแซมบุรูผู้เก็บยางไม้จากต้นแฟรงค์คินเซนส์ที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ชุด Frankincense Intense™

Organic Orange Flower Essential Oil
Province of Kénitra, Morocco

เนโรลี่ของเรานั้น ทำการเพาะปลูกที่สวนผลไม้แบบออร์แกนิคเพียงสวนเดียวเท่านั้น ““ถ้าเราไม่ได้มีสัญญากับ Neal’s Yard Remedies ในการเก็บเกี่ยวเนโรลี่สวนของเราก็คงยังไม่ได้การรับการพัฒนาดังเช่นปัจจุบัน เดี๋ยวนี้เรามีต้นเนโรลี่มากถึง 4,500 ต้นในสวนของเรา”
อาลาวี ผู้ปลูกสวนส้มและสกัดน้ำมันหอม สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ชุด Nourishing Orange Flower

Organic Argan Oil
Boosting independence in Morocco

ออร์แกนิค อาร์แกน ออยล์จัดว่าเป็นหนึ่งในออยล์ที่หายากและราคาแพงที่สุดในโลกเลื่องชื่อในเรื่องความงาม การบำรุงผิวพรรณ ผมและเล็บให้สุขภาพดี การเก็บเกี่ยว อาร์แกน ออยล์ โดยกลุ่มสตรีชาวเบอร์เบอร์จาก Tighanimine Women’s Cooperative ที่อยู่ในโครงการระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) ของเรา ที่นอกจากจะเป็นแหล่งรายได้สำคัญให้พวกเธอแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของเหล่าสตรีกลุ่มนี้อีกด้วย
“พวกเราคงไม่มีงานทำ ถ้าไม่การเก็บเกี่ยวอาร์แกน” ฟาติมา สมาชิก Tighanimine Women’s Cooperative
สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ชุด Organic Argan Oil และ Frankincense Intense™

Organic Tea Tree Essential Oil
Nanyuki,Kenya

ต้นไม้ต่างๆ ที่ปลูกล้วนมาจากเมล็ดพืชที่นำเข้าเป็นพิเศษจากประเทศออสเตรเลีย ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง สามารถสนับสนุนให้กว่า 500 ครอบครัวมีรายได้ที่แน่นอน
สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ Aromatherapy

Organic Rose Essential Oil
Kerman Province,Iran

เนโรลี่ของเรานั้น ทำการเพาะปลูกที่สวนผลไม้แบบออร์แกนิคเพียงสวนเดียวเท่านั้น “The money we earn from our roses means we can build schools for our children.” Ahmet, Rose Farmer.
In our Rehydrating Rose collection.

Organic Beeswax
Christchurch,New Zealand

แหล่งผลิตสำคัญของออร์แกนิค บีส์แวกซ์ คุณภาพเยี่ยมของเรานั้นมาจากภูเขาและทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยน้ำหวานของเกสรดอกไม้ป่าและต้นมานูก้าพื้นถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์

Organic Geranium Essential Oil
Ituri,DR Congo

ด้วยนโยบายการการจ่ายค่าแรงที่เป็นธรรมของเรา ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิงกว่า 50 คนในเขตที่เคยถูกทำลายจากสงครามกลางเมืองดีขึ้น

สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ชุด Geranium & Orange

Organic Lavender Essential Oil
Provence,France

เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างแท้จริงเราเลือกใช้ลาเวนเดอร์ เอสเซ็นเชียล ออยล์จากฝรั่งเศส ผู้ซึ่งผู้ผลิตรายเดียวของเรามาเป็นเวลากว่า 25 ปี

Organic Calendula Flower
Sheepdrove Farm, Berkshire & Our Eco-Factory, Dorset

เรารักสีเหลืองทองสดใสของมันมากเสียจนเราต้องปลูกมันเองที่ฟาร์มในอังกฤษของเรา เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยหน่วยสมุนไพรภาคสนามของเรา